enderufrescn

Safe Life AMU1

Svět opustila letecká legenda Jiří Kobrle Svět opustila letecká legenda Jiří Kobrle

17. května nás zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku nedožitých 84 let po těžké nemoci navždy odešla legenda leteckého sportu a patron českého letectví, Ing. Jiří Kobrle. Jeho život byl se ZLIN AIRCRAFT neodmyslitelně spjat, působil v naší společnosti jako mimořádně zkušený zalétávací pilot a poradce, člověk s bohatými leteckými zkušenostmi.

ZLIN AIRCRAFT na veletrhu FAMEX 2019 ZLIN AIRCRAFT na veletrhu FAMEX 2019

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k návštěvě Mezinárodního veletrhu FAMEX 2019 ve dnech 24. - 27. dubna 2019 na Vojenské letecké základně v Santa Lucii, Mexiko.

PF 2019 PF 2019

Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za dosavadní spolupráci, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2019.

Archiv novinek

 

Konstrukční filosofie Safe-Life a monitorování letadel řady Z 40

Konstrukční filosofie Safe-Life znamená v překladu bezpečný únavový život. Tento přístup se využívá hlavně při konstrukci letadel a jedná se o důsledek hledání kompromisu mezi hmotností navrhované části letounu a její zamýšlenou provozní životností.

U konstrukcí navržených dle metodiky Safe-Life vycházíme z předpokladu, že během zamýšleného provozního života nesmí u konstrukce dojít ke vzniku poruchy a nebezpečí vzniku poruchy je zanedbatelně malé.

Každá část letadla má takto definovanou délku provozního života. Délky života jednotlivých částí se liší dle toho, z jakého materiálu je část vyrobena, jaký je její konstrukční účel a jaké zatížení při provozu přenáší. Vytvoření části letadla s neomezeným provozním životem je prakticky možné, ale tato jistota vede k výraznému nárůstu hmotnosti. Pokud bychom chtěli navrhnout celé letadlo s požadavkem na časově neomezený provozní život, vedlo by naše snažení k takovému nárůstu hmotnosti, že zkonstruovaný letoun by nebyl schopen letu.

Acceleration monitoring unit

Letadla řady Z 40 (např. Z 242 L a Z 143 LSi) jsou konstruována na základě konstrukční filosofie Safe-Life a jsou primárně určena k výcviku akrobacie. K pokročilému akrobatickému výcviku je především využívána řada Z 42. Intenzita, rychlost a posloupnost provádění akrobatických prvků vede k výraznému zatěžování letounu a přispívá tak k rychlému čerpání životnosti konstrukce.

Protože pod pojmem akrobatický let nelze přesně stanovit míru poškozování konstrukce, jsou naše letadla standardně vybavena registračními akcelerometry AMU (Acceleration Monitoring Unit), které zaznamenávají hodnoty dosažených násobků přetížení. Vyhodnocením každého záznamu lze stanovit, jakým způsobem bylo letadlo provozováno a jak bylo letadlo tímto provozem poškozeno.

Podrobný monitoring provozního života našich letadel pomáhá nejen stanovit bezpečné provozní limity jednotlivých částí, ale také poskytuje přehled o aktuálním stavu a stylu provozu s následným vlivem na náklady, údržbu a na interval výměny opotřebených částí.

Jak zaslat data z registračního akcelerometru (AMU1)?

  • E-mailem (info@zlinaircraft.eu). Data stažená z AMU1 musí být zaslána společně s požadovanými informacemi, viz Příloha1 – „Formulář pro zasílání informací z letové knihy při stažení dat z AMU1 (AMU1.01 – 02B/08)
  • Přes webové rozhraní (přes uživatelský profil - Nahrát Safe-Life). K zasílání stažených dat přes webové rozhraní je nutné si nejdříve vytvořit uživatelský profil (Registrace) a zažádat o přiřazení vlastněného letounu (Registrace letadla). Zasílání dat je pak realizováno prostřednictvím webového formuláře (Nahrát Safe-Life).

Proč zasílat stažená (AMU1) data přes webové rozhraní?

  • Jednoduchost a rychlost zadávání (systém kontroluje zadávaná data a upozorní v případě nesrovnalosti).
  • Aktuální přehled o stavu životnosti letounu (spolu ze zaslanými daty je zobrazován nálet o době stažení).
  • Elektronický formulář pro zasílání dat (vždy poslední varianta formuláře pro data nutná k vyhodnocení bezpečného provozního života).
  • Editace zaslaného výsledku (omylem vyplněný formulář lze editovat po následujících 24 hodin).
  • Přehled o stavu zpracování dat (aktuální stav o průběhu zpracování zaslaných dat).
  • Historie výsledků (historie dříve zaslaných výsledků).

AMU Viewer

Vyvinuli jsme provozovatele letadel značky ZLIN jedinečného pomocníka, software AMU Viewer, který umožňuje stanovit míru případného únavového poškození letounu.

Program AMU Viewer spolehlivě vyhodnotí, zdali pilot použil letadlo k akrobatickým a cvičným účelům, nebo se s ním jen běžně „proletěl“ v daném časovém úseku. AMU Viewer ocení hlavně zákazníci, kteří letadla ZLIN sice provozují, ale používají je i “cizí“ piloti, a provozovatelé tak nemají jasný přehled o tom, co se s letounem skutečně děje.

Uživateli programu AMU Viewer se doporučuje absolvovat základní školení servisem výrobce letounu.

ZIP Demo verze (1.1 MB)

PDF Více informací o AMU Viewer (602 KB)

Povinnosti provozovatele

Stažený soubor dat z registračního akcelerometru AMU1 musí provozovatel neprodleně zaslat do ZLIN AIRCRAFT a.s. k analýze.

Interval zasálání

Intervaly zasílání informací dle celkové doby provozu:

  • Po dobu prvních 100 letových hodin od instalace AMU1 v intervalech 50letových hodin, potom vždy po 100 letových hodinách, pokud není výrobcem letounu řečeno jinak, minimálně však 1krát ročně.

Intervaly zasílání informací dle doby akrobatického provozu:

  • Po dobu prvních 50letových hodin provozu v kategorii AKROBATICKÉ a/nebo CVIČNÉ v intervalech 25letových hodin potom vždy po 50letových hodinách v kategorii AKROBATICKÉ a/nebo CVIČNÉ, pokud není výrobcem letounu řečeno jinak, minimálně však 1krát ročně.

Platí interval, který nastane dříve.

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

EU fonds
Zpravodaj
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.